รีวิว A Happy Pocket Full of Money
การลงทุนมากับกับภัยของตนเองและถ้าคุณพร้อมที่จะรับความเสี่ยงนั้นมีอย่างไรอย่างที่สามารถให้คุณห่างไกลจากการถึงจุดมุ่งหมายทางการคลังของคุณ หากคุณมีการอดออมที่ดีหรือมีไร่เพียงมีโชคลาภแล้วก็ถึงเวลาที่คุณอย่างขึงขังดูวิธีเลือกการลงทุนเปิดเปิงให้คุณ บางส่วนของหนทางการลงทุนที่คุณอย่างเอาจริงเอาจังสามารถสืบสวนมีดังนี้:A Happy Pocket Full of Money Description

There is a science of getting rich, and it is an exact science, like algebra or arithmetic…
-Wallace D. Wattles

In this age when the most powerful economy in the world is in recession and global markets are in turmoil, it wise to go back to the basics and see what went wrong. Was it the innate riskiness of derivatives and other complex financial instruments? Or the instability of the housing market and loans? Or maybe it was the aggregate greed of a horde of high-powered executives?

One thing is for sure: something definitely is wrong. Maybe it is how people look at money in the first place. Many believe that paper money is real, that it carries with it actual purchasing power. But in fact it is only legal tender almost a polite phrase for legal fiction and is just an invented symbol that allows the convenient exchange of goods and/or services.

This insistence on going beyond appearances and into the real nature of things is one of the guiding principles espoused in David Cameron Gikandi s A Happy Pocket Full of Money: Your Quantum Leap into the Understanding, Having, and Enjoying of Immense Wealth and Happiness. The subtitle is more than just a figure of speech this book shows how recent discoveries in theoretical physics are actually relevant in the creation of personal wealth.

Using a step-by-step approach and explained in straightforward language, A Happy Pocket Full of Money discusses these fascinating insights and lets readers see how their act of observation can actually affect that which is being observed a profound view with much bearing on those who want to create wealth.

If you want to be on the path towards financial independence and prosperity, then take the first step and have A Happy Pocket Full of Money.

Tag A Happy Pocket Full of Money: A Happy Pocket Full of Money,แนะนำ , Reviews , A Happy Pocket Full of Money