รีวิว What Not to Do When You Win the Lottery: How to Manage Sudden Wealth (Create Your Money Series Book 2)
การลงทุนมาพร้อมกับกับวิกฤติของตัวเองและถ้าคุณพร้อมที่จะรับการเสี่ยงนั้นมีอะไรอย่างที่สามารถให้คุณห่างไกลจากการบรรลุที่หมายทางการคลังของคุณ หากคุณมีการเขียมที่ดีหรือมีที่เพียงมีโชคลาภแล้วก็ถึงเวลาที่คุณอย่างแท้จริงดูโอกาสการลงทุนงัดให้คุณ บางส่วนของวิธีเลือกการลงทุนที่คุณอย่างเอาจริงเอาจังสามารถสำรวจหามีดังนี้:

What Not to Do When You Win the Lottery: How to Manage Sudden Wealth (Create Your Money Series Book 2) Description

Winning the lottery is a popular dream in the United States.People spend hours picking numbers and lots of money buying lottery tickets in the hopes that they can one day win the big jackpot and change their lives.If you’ve ever wondered what you would do if you won the lottery then this is the book for you.Your windfall could come in a variety of ways so this book is for everyone that has ever wondered how to handle sudden wealth.Sudden wealth could come from a sizeable lawsuit settlement, a life insurance payout, a hefty inheritance, a signing bonus (think professional athletes and entertainers), taking a lump-sum distribution of retirement benefits or winning a huge settlement in a divorce decree.Folks that have a job making good money should read this book.People with talent, special skills or abilities that could be successfully monetized should read this.In fact, this book is for everyone who has something someone else wants, particularly as it relates to money.

This book will help you think beyond your current reality and explore the possibilities far before you ever come into a sudden windfall.If it ever happens to you, you’ll be ready to “move-out” with a battle plan.You will know what to do, how to do it, when to do it, and why…You will know how to keep and grow your money.You will know how to protect yourself and your family.

Angel Love is an Accredited Financial Counselor®, money coach and business speaker. She’s been described as “a walking repository of financial information” and a “Mafioso Consigliore”.Behind her vibrant personality is a woman fearlessly committed to motivating and inspiring individuals to use their money to create the lives they’ve always dreamed of.

What Not to Do When You Win the Lottery is the second book in the Create Your Money Series.Angel is a firm believer that we can create every aspect of our lives…. particularly our MONEY!Her critically acclaimed workshops, presented throughout the country, have helped thousands of people break the cycle of debt and start building wealth.การรวมเงินกู้ยืมของผู้เรียนเป็นปริศนาให้นักศึกษาส่วนมากและผู้สำเร็จการศึกษา สัจธรรมก็คือ แต่เงินกู้รวมรอบรู้ช่วยให้คุณถนอมเงินมาก ยิ่งไปกว่านี้ คุณสามารถปฏิรูปหนี้ของคุณได้เร็วขึ้นเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาปีของคุณจะไม่ไล่คุณในปีที่เกษียณของคุณ สิ่งที่บำบัดการรวมเงินกู้ยืมให้เด็กนักเรียนเครดิตประโยชน์ การรวมหนี้เงินกู้นักศึกษาของคุณอาจจะทำมากกว่าเพียงแค่การดึงลงหนี้ระยะยาวของคุณ เท็จจริงก็คือว่าการควบรวมกิจการจะช่วยให้คุณทดแต้มความน่าเชื่อถือของคุณในระหว่างการกู้ยืมเงิน นี้ในการเปิดจะช่วยเหลือให้คุณจ่ายรถที่ได้เปรียบได้รับการบ้านที่คุณมุ่งหรือจบลงด้วยบัตรเครดิตอัตราที่ ด้อย แต่ทางที่สามารถเงินกู้รวมหนี้นักเรียนสามารถสนับสนุนให้คุณเพิ่มเครดิตของคุณหรือ สืบสวนบางส่วนของมาตรการที่ใช้โดยสถาบันจัดเกรดเครดิตเสนอยุทธวิธีที่จะได้รับการติดในบวกก็คือเมื่อคุณได้รับข้อเสนอแนะของทั้งหมดในอาคารหนึ่ง ในเงินให้กู้ยืมนี้ กงสี มีการใช้เวลาในทุกหนี้รวมทั้งบัตรเครดิตสินเชื่อรถยนต์และหนี้อื่น ๆ ที่คุณมี เป็นที่ดึงดูดให้มีทุกสิ่งที่ห่อเป็นเงินกู้หนึ่ง แต่จะสูญเสียความสามารถในการเลื่อนต้นตระกูลหรือนักเรียนของเงินให้สินเชื่อ เงินกู้ดังกล่าวจะไม่ได้รับการบริหารเป็นเงินกู้นักเรียน


Tag What Not to Do When You Win the Lottery: How to Manage Sudden Wealth (Create Your Money Series Book 2): What Not to Do When You Win the Lottery: How to Manage Sudden Wealth (Create Your Money Series Book 2),Reviews , เรื่อง , What Not to Do When You Win the Lottery: How to Manage Sudden Wealth (Create Your Money Series Book 2)