เรื่อง 7 Steps to Becoming Financially Free: A Catholic Guide to Managing Your Money Workbook
บัตรเงินออม – หากคุณเรียกร้องที่จะมันส์ตำแหน่งที่สูงกว่าดอกเบี้ยเงินของคุณแล้วคุณสามารถลงทุนเงินของคุณในตั๋วเงินออม เงินที่จะต้องมีการลงเงินในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง แต่ตำแหน่งดอกเบี้ยที่สูงขึ้นอย่างเห็นชัด ซีดีการลงทุนมีการเสี่ยงต่ำและนักลงทุนจะต้องวานขั้นต่ำ $ 500 เพื่อเปิดรับแขกบัญชีเงินฝาก ผู้ลงทุนจะถูกสั่งสอนถ้าพวกเขาเบิกเงินก่อนสิ้นใส่กลอนในงวด7 Steps to Becoming Financially Free: A Catholic Guide to Managing Your Money Workbook Description

7 Steps to Becoming Financially Free Workbook offers all the nuts and bolts to make the most of God’s generous gifts. In this perfect complement to the book, 7 Steps to Becoming Financially Free, you?ll find all the necessary tools to implement sound principles of financial management, budgeting, and investing in your life. An author, financier, and lifelong Catholic, Phil Lenahan weaves personal anecdotes with sound Catholic teaching and extensive financial counseling experience to help you gain clarity on some of the biggest issues you face today. Most important, he shows you why your financial plan is part of a much larger spiritual plan that God has in mind for you. 7 Steps to Becoming Financially Free Workbook walks you through the right spreadsheets, spending analyses, calculators, metrics, and helpful prompts to create the best financial plan for yourself and your family ? without losing sight of Catholic teachings regarding money, being good stewards, and trusting God’s plan. It helps you to appreciate the gifts God has given you ? your skills, your education, your training, your income ? and shows you how to use them as He intended. True financial freedom is about a lot more than just getting out of debt or saving for retirement. True financial freedom is being a good steward of all that God has blest us with, and trusting in His providence as we set our future goals. Start your journey to true financial freedom today.

Tag 7 Steps to Becoming Financially Free: A Catholic Guide to Managing Your Money Workbook: 7 Steps to Becoming Financially Free: A Catholic Guide to Managing Your Money Workbook,Review , แนะนำ , 7 Steps to Becoming Financially Free: A Catholic Guide to Managing Your Money Workbook