เรื่อง Deduct Everything!: Save Money with Hundreds of Legal Tax Breaks, Credits, Write-Offs, and Loopholes
กองทุนรวม – วิสัชนาที่ปึกแผ่นที่สุดที่จะ “ฉันจะส่งมอบเงินกับเงิน” เป็นเงินลงทุนทุนทรัพย์รวมมี ทุนรอนรวมเปิดช่องให้คุณสระน้ำเงินของคุณกับนักลงทุนอื่นที่จะจ่ายหุ้นของความหลากหลายของ หุ้นส่วน มีผู้จัดการกองทุนรวมที่บริหารเงินลงทุนในเอกสารถือหุ้นต่างๆ ความเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุนรวมที่แย่การลงทุนในหุ้นเป็นเงินของคุณจะขยายความไปซื้อความต่างๆนาๆของหุ้นเพราะเช่นนั้นหากหุ้นมีประสิทธิภาพต่ำแล้วคนอื่น ๆ สูญเสียความเท่าเทียมกัน เงินลงทุนแรกเริ่มในกองทุนรวมที่สูงขึ้นและคุณจะใฝ่ใจที่จะรับภาระค่าครองชีพเช่น “โหลด” ซึ่งผู้สั่งการกองทุนรวมค่าจับจ่ายใช้สอยเนื่องด้วยการปกครองโพยของคุณDeduct Everything!: Save Money with Hundreds of Legal Tax Breaks, Credits, Write-Offs, and Loopholes Description

Award-Winner in the ย“Business: Personal Finance/Investing” category of the 2016 International Book Awards

KEEP MORE OF YOUR HARD-EARNED MONEY AT TAX TIME

The tax code may be bloated, but that doesn’t mean your check to the IRS has to be. Let Deduct Everything! be your ultimate guide to lowering your annual tax bill.

This comprehensive guide to legal deductions, credits and loopholes covers:

ย• Rules of thumb for record-keeping and how to stay organized
ย• Secrets to mortgage, tax and insurance deductions
ย• Maximizing work-related expenses
ย• Making the most of medical expense and health savings accounts
ย• Strategies for utilizing deductions and credits for education
ย• Bonus: Lots of tips on how to make more moneyย—some of it tax-free


Tag Deduct Everything!: Save Money with Hundreds of Legal Tax Breaks, Credits, Write-Offs, and Loopholes: Deduct Everything!: Save Money with Hundreds of Legal Tax Breaks, Credits, Write-Offs, and Loopholes,แนะนำ , Reviews , Deduct Everything!: Save Money with Hundreds of Legal Tax Breaks, Credits, Write-Offs, and Loopholes