เรื่อง The Thin Green Line: The Money Secrets of the Super Wealthy
กองทุนรวม – คำเฉลยที่มั่นคงที่สุดที่จะ “ฉันจะสละเงินกับเงิน” เป็นเงินลงทุนเงินสะสมรวมมี เงินทุนรวมมอบโอกาสให้คุณสระเงินของคุณกับผู้ลงทุนอื่นที่จะซื้อหุ้นของความหลากของ บริษัท มีผู้บัญชากองทุนรวมที่จัดแจงเงินลงทุนในใบหุ้นต่างๆ ความเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุนรวมที่ต่ำต้อยการลงทุนในหุ้นเป็นเงินของคุณจะแผ่กว้างไปซื้อความนานาเนกของหุ้นเพราะเช่นนั้นหากหุ้นมีพลังต่ำแล้วคนอื่น ๆ เสียดุลภาค เงินลงทุนเดิมในกองทุนรวมที่สูงขึ้นและคุณจะรักใคร่ที่จะแบกรับค่าใช้จ่ายเช่น “โหลด” ซึ่งผู้บัญชากองทุนรวมค่าจับจ่ายใช้สอยเหตุด้วยการดำเนินการสมุดบัญชีของคุณThe Thin Green Line: The Money Secrets of the Super Wealthy Description

The “Wealth Matters” columnist of The New York Times reveals the habits, worldviews, and practices that lead to true wealth—and why it’s more important to be “wealthy” than “rich.”

For the better part of the past decade, Paul Sullivan has written about and lived among some of the wealthiest people in America. He has learned how they save, spend, and invest their money; how they work and rest; how they use their wealth to give their children educational advantages but not strip them of motivation. He has also seen how they make horrendous mistakes. Firsthand, Sullivan knows why some people, even “rich” people, never find true wealth, and why other people, even those who have far less are much wealthier.

Sullivan is part of the “The One Percent” today, but he came from far humbler roots, starting life in the bottom twenty-five percent. This personal book shows how others can make better financial decisions—and come to terms with what money means to them. It lays out how they can avoid the pitfalls around saving, spending and giving their money away and think differently about wealth to lead more secure and less stressful lives. An essential complement to all of the financial advice available, this unique guide is a welcome antidote to the idea that wealth is a number on a bank statement.

Tag The Thin Green Line: The Money Secrets of the Super Wealthy: The Thin Green Line: The Money Secrets of the Super Wealthy,เรื่อง , รีวิว , The Thin Green Line: The Money Secrets of the Super Wealthy