แนะนำ How To Get Off The Financial Tight Rope: What You Did Not Learn About Money In School
ทะเบียนออมทรัพย์ – โดยไกลที่ปลอดภัยที่สุดของเงินลงเงินทั้งหมดที่มีและคุณมีอิสรภาพที่จะใช้เงินเมื่อใดก็ตามที่คุณพึงปรารถนา แบงก์จ่ายดอกเงินฝากออมทรัพย์ของคุณเนื่องจากคุณสนับสนุนให้พวกเขาที่จะใช้เงินของคุณ การลงทุนครั้งนี้เป็นที่สมบูรณ์แบบเกี่ยวกับผู้ที่มีความสมใจกับปริมาณเงินที่น่าสนใจขนาดย่อมที่บรรยายโดยธนาคาร (ตีราคาร้อยละ 1.5) และยังไม่พร้อมที่จะรับการเสี่ยงในการลงทุนเติบโต


How To Get Off The Financial Tight Rope: What You Did Not Learn About Money In School Description

Do you have at least one of the following debts: credit cards, car payments, mortgage payments, or student loans? Are you wishing that you made enough money to live comfortably?

In this eBook How To Get off the Financial Tight Rope will teach you how to understand money in a new and easy way. The book explains how to get out of debt, how to control and manage your money, tips on how to save money, how investments work, the best ways to think about money, and the benefits of opening a business.

The financial solutions you will find in this book will help you lay down the financial foundation that will ultimately lead you to financial freedom.


มีหลายกรรมวิธีที่คุณจะได้รับเงินกู้รวมเป็น คุณสามารถได้รับเงินกู้ยืมของรัฐบาลกลาง, ธนาคารหรือผู้ให้กู้เอกชน แต่ไม่ว่าสิ่งที่คุณออกเสียงที่จะทำเช่นนั้นไม่; การควบรวมกิจการจะมีผลอย่างมากต่อการประพาสต้น ออกจากวิทยาลัยภายใต้หนี้ของพวกเขา ความคิดก็คือว่ามันใช้ยุคเพียงหนึ่งการสะสางเงินต่อเดือนเพื่อให้คุณสามารถชำระหนี้สินของคุณปิดเร็วขึ้นและมีการชำระเงินรายเดือนที่ต่ำกว่าที่คุณคิดได้ตามพื้นๆญิบคุณจะมีการสังคายนาเงินที่ลดน้อยลงหลังจากที่คุณได้รวมเงินให้สินเชื่อของนักเรียน เมื่อตัวเลขของหน่วยงานการแจกแจงคะแนนเครดิตของคุณที่พวกเขากำลังคลำที่ชำระเงินรายเดือนขั้นต่ำ สับเปลี่ยน จะต้องสังคายนาเงินหลายต่อเดือนเพราะนักศึกษากู้ยืมของคุณคุณต้องชำระเงินที่น้อยกว่าผลรวมของการชำระเงินของอายุที่ ใหม่รวมจะช่วยให้แต้มของคุณโบนัสสามารถเสนอเป็นเรื่องพื้นๆที่ทุกส่วนลด พวกเขาจะบอกว่าถ้าคุณทำให้ชุดของการวางเงินในเวลาที่คุณจะได้รับส่วนลด อุปสรรคเดียวก็คือว่าในการเก็บรักษาลดที่คุณจะต้องชำระเงินในเวลาที่เหมาะสมสำหรับการกู้ยืมเงินภายหลัง ที่อาจมีได้ถึง 20 ปี ความล่าในการชำระเงินในวันใดวันหนึ่งในช่วงเวลานั้นและ “ส่วนลด” จะหนีไปTag How To Get Off The Financial Tight Rope: What You Did Not Learn About Money In School: How To Get Off The Financial Tight Rope: What You Did Not Learn About Money In School,รีวิว , Review , How To Get Off The Financial Tight Rope: What You Did Not Learn About Money In School