แนะนำ Money: Cash out $1 Million Dollars in the next 24 Months by Using Your Credit Cards! Shocking Credit Card Strategy Revealed!!! (Get Rich Carefully: Money Matters)
การรวมเงินกู้ยืมของเด็กนักเรียนเป็นคำถามให้นักเรียนมากมายและบัณฑิต ที่จริงก็คือ แต่เงินกู้รวมอาจช่วยให้คุณรัดเข็มขัดเงินมาก ยิ่งไปกว่านี้ คุณสามารถสังคายนาหนี้ของคุณได้เร็วขึ้นเพื่อให้โรงเรียนปีของคุณจะไม่ไล่คุณในปีที่ปลดเกษียณของคุณ สิ่งที่ซาลงการรวมเงินกู้ยืมให้นักศึกษาเป็นจุดบ๊วยที่ปฏิสังขรณ์หนี้ของคุณจะปันส่วนเครดิต เมื่อคะแนนของคุณจะคิดการนำเสนอของจดหมายที่มี กงสี สำรวจหนี้ของคุณในการทดลองเมื่อเทียบกับเครดิตที่มีวงเงินที่ใช้ เมื่อคุณมีเครดิตพอกพูนมี แต่ใช้งานน้อย (เช่นเมื่อคุณรวมหนี้เงินกู้ผู้เรียน) ภายหลังกรณีที่มีคะแนนที่สูงขึ้น ด้วยเหตุนั้นถ้าไม่มีเหตุผลอย่างอื่นให้วิเคราะห์ที่จะช่วยให้การรวมคะแนนเงินเชื่อของคุณวิธีที่จะได้รับการติดในบวกก็คือเมื่อคุณได้รับข้อเสนอของทั้งหมดในอาคารหนึ่ง ในเงินให้กู้ยืมนี้ กองกลาง มีการใช้เวลาในทุกหนี้รวมทั้งบัตรเครดิตสินเชื่อรถและหนี้อื่น ๆ ที่คุณมี เป็นที่ดึงดูดให้มีทุกสิ่งที่ห่อเป็นเงินกู้หนึ่ง แต่จะสูญเสียความสามารถในการเลื่อนปู่ย่าตายายหรือนักเรียนของเงินให้สินเชื่อ เงินกู้ดังกล่าวจะไม่ได้รับการปกปักรักษาเป็นเงินกู้นักเรียน

Money: Cash out $1 Million Dollars in the next 24 Months by Using Your Credit Cards! Shocking Credit Card Strategy Revealed!!! (Get Rich Carefully: Money Matters) Description

5.0 out of 5 stars

5 Million stars!
I’ve been using these techniques that Nigel teaches after attending one of his seminars in Los Angeles. And my credit has already gone up over 700″
Amberley

Money: Cash out 1 Million in 24 months using Your Credit!

You can have $1,000,000.00 sitting in your bank account, or piled up on your bed, in the next 24 months.
(Read that sentence again)
You can have $1,000,000.00 sitting in your bank account, or piled up on your bed, in the next 24 months.

Let’s imagine for a moment that your credit is terrible. You’re working some 9-to-5 job (maybe) and every day you sit on the freeway and watch Ferrari’s drive-by, reminding you of the futility of your job. We are going to give you, in the following pages, a lot of sound advice about building your credit. We are also going to let you in on a little system that some of us have used to become millionaires, all by using our own credit and nobody else’s money.

We are not advising that you follow this system, this is for informational purposes only. But theoretically, if one wanted to, they could build their credit so high that they could literally cash out 1 million or more dollars within the next 24 months. So ask yourself…

Do you want to be a millionaire?
Would like to be a millionaire in the next 24 months?

What is the value of having good credit if you’re living paycheck-to-paycheck?

Can you survive seven years with bad credit, while having a million dollars in cash in the bank?

If I was to cash out $1 million (which would max out and potentially destroy your credit) would that be enough to exist comfortably?

These are just some of the questions that a person would have to ask him or herself before engaging in our system. But you will learn valuable lessons along the way about your credit, and hopefully you’ll employ some of the credit protection strategies we will suggest. It would be amoral and unethical for us to suggest to you a strategy of willfully and intentionally building up your credit only to ring the register and cash out $1 million with no intention of repayment.

However, depending on how that million dollars could change your life in terms of investments, real estate, building projects, new business ventures, etc., it’s certainly an interesting subject to contemplate. It’s true, $1 million ain’t what it used to be. But it’s still a million dollars.

Even if your intention is simply to do this, put a million dollars in your bank account, and then pay back all of your lenders, that’s quite an accomplishment. In the end, you’ll have to decide how far you’re willing to take this system.

Like we said in the beginning . . . this is for INFORMATIONAL PURPOSES only. DO NOT WILLFULLY attempt to game the system, build up your credit, and then cash out unless you want massive headaches with creditors and collectors (all of whom you could pay off at pennies on the dollar if you so chose).

So, without further redo, let’s begin.

You should definitely read chapter 9 in depth so you have a full understanding of what the credit agencies can actually do, and their limitations.

You will learn:

How to fix your credit
What is your credit score?
What are the three bureaus?
Researching your credit score/report
The federal laws that you need to know
How to receive a free credit report?
The different types of contracts and agreements you can enter into
Disputing derogatory information with the bureaus
How to improve your credit
Getting new lines of credit
What are collections agencies?
How to obtain a secured credit card
Only charge what you can afford to pay in full each month
Pay on time every month
Avoid applying for numerous accounts if your credit is dodgy or nonexistent
Check your progress by checking your credit report and score
Understanding Credit utilization
“Go for the Million” Timeline and Strategyบัตรเงินฝาก – หากคุณต้องการที่จะเบิกบานตำแหน่งที่สูงกว่าดอกเบี้ยเงินของคุณแล้วคุณเก่งลงทุนเงินของคุณในตั๋วเงินฝาก เงินที่จะต้องมีการลงทุนในห้วงเวลาใดเวลาหนึ่ง แต่อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ซีดีการลงทุนมีความเสี่ยงต่ำและนักลงทุนจะต้องวานขั้นต่ำ $ 500 เพื่อเปิดต้อนรับขับสู้บัญชีเงินฝาก ผู้ลงทุนจะถูกพิพากษาลงโทษถ้าพวกเขาเบิกเงินก่อนสิ้นลั่นกลอนในงวด


Product Tag Money: Cash out $1 Million Dollars in the next 24 Months by Using Your Credit Cards! Shocking Credit Card Strategy Revealed!!! (Get Rich Carefully: Money Matters): Money: Cash out $1 Million Dollars in the next 24 Months by Using Your Credit Cards! Shocking Credit Card Strategy Revealed!!! (Get Rich Carefully: Money Matters),เรื่อง , รีวิว , Money: Cash out $1 Million Dollars in the next 24 Months by Using Your Credit Cards! Shocking Credit Card Strategy Revealed!!! (Get Rich Carefully: Money Matters)