แนะนำ The Woman’s Book of Money and Spiritual Vision: Putting Your Financial Values Into Financial Practice
สร้างสรรค์รายได้ด้วยสมบัติไม่ได้เป็นเรื่องหวานคอแร้งมากถ้าคุณไม่ได้มีเป้าหมายทางการเงินที่สุวิมลในบริเวณ เส้นชัยทางการเงินที่แข็งแกร่งและเด่นชัดชี้ช่องคุณในการเลือกสรรแนวทางที่เหมาะสมว่าในท้ายที่สุดจะนำไปสู่​​การเติบใหญ่ในผลได้การลงเงินของคุณ เห็นได้ชัดว่าเงินที่ทำเสน่ห์ยาแฝดเงิน แต่การบังคับคราวและโดเมนของการออกทุนมีบทบาทเด่นมากThe Woman’s Book of Money and Spiritual Vision: Putting Your Financial Values Into Financial Practice Description

Money triggers powerful emotions and conflicting messages, especially for women. But for those who want to look at their finances in new and freeing ways, this “workshop in a book” — complete with worksheets, journaling exercises, and meditations — strips away misconceptions about money and shows women how they can create a secure future and shape a better world. It walks readers through a six-stage process encouraging them to explore feelings about money, identify core spiritual values, and make sound decisions reflecting those values.

Tag The Woman’s Book of Money and Spiritual Vision: Putting Your Financial Values Into Financial Practice: The Woman’s Book of Money and Spiritual Vision: Putting Your Financial Values Into Financial Practice,เรื่อง , รีวิว , The Woman’s Book of Money and Spiritual Vision: Putting Your Financial Values Into Financial Practice