แนะนำ What Your Money Means: (And How to Use It Well)
จัดทำเงินได้ด้วยเงินทองไม่ได้เป็นเรื่องง่ายมากถ้าคุณไม่ได้มีเป้าหมายทางการเงินที่ชัดเจนในพื้นที่ จุดประสงค์ทางการเงินที่แกร่งและถ่องแท้เสนอแนะคุณในการเลือกสรรเล่ห์เหลี่ยมที่เหมาะสมว่าในตอนท้ายจะนำไปสู่​​การงอกงามในผลตอบแทนการลงเงินของคุณ เห็นได้ชัดว่าเงินที่ยั่วยวนใจเงิน แต่การลิขิตเพลาและโดเมนของการลงทุนมีบทบาทเอ้มากWhat Your Money Means: (And How to Use It Well) Description

Countless books tell you how to make money: only this one turns to the wisdom of the ages to illuminate for you the reasons you have money in the first place, and the role money is meant to play in your life and in the lives of others. Here, American entrepreneur and philanthropist Frank Hanna introduces you to a lean, no-nonsense explanation of the meaning of your money, and a guide for dealing with it constructively.
From a tradition rooted in ordinary virtue, common sense, and the pragmatism that allows societies to flourish, Hanna has skillfully drawn forth principles and criteria that will enable you to discover quickly and with confidence:

• Why you, in particular, have money
• What your money calls you to be, and why
• How to determine how much money is enough
• The three vocations of all those who have money (can you name even one of them?)
• How to shield yourself and your loved ones from the dangers inherent in wealth (and even make your wealth a school of virtue!)
• How – if philanthropy is your calling – to give wisely (and ten rules of thumb that should guide all donors)
• Plus: much more to help you understand what your money means, and how to use it well.

Tag What Your Money Means: (And How to Use It Well): What Your Money Means: (And How to Use It Well),Review , แนะนำ , What Your Money Means: (And How to Use It Well)