Review Hard Times Superbook 9 Books to Help Deal with Poverty & Money Problems
ตั๋วเงินฝาก – หากคุณอยากได้ที่จะมันตำแหน่งที่สูงกว่าดอกเบี้ยเงินของคุณแล้วคุณอาจลงทุนเงินของคุณในตั๋วเงินออม เงินที่จะต้องมีการให้ทุนในขณะใดเวลาหนึ่ง แต่ตำแหน่งดอกเบี้ยที่สูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ซีดีการลงทุนมีความเสี่ยงต่ำและนักลงทุนจะต้องไหว้วานขั้นต่ำ $ 500 เพื่อเปิดการันตีบัญชีเงินฝาก ผู้ลงทุนจะถูกดัดสันดานถ้าพวกเขาจ่ายเงินก่อนสิ้นลั่นกลอนในงวด

Hard Times Superbook 9 Books to Help Deal with Poverty & Money Problems Description

In my Money Superbook, I talk about the conspiracy of money, how bankers create it out of nothing then use it to impoverish people when they want by tightening the money supply so that there is very little money lending or investment and business dies slowly, making many people poor and homeless.This has happened several times already in modern history.It’s happening now but you never see the true state of affairs on TV because it’s like Charles Dickens said at the start of A Tale of Two Cities; it’s the best of times if you got money and the worst of times if you don’t.

This book is not about how the human race has organized itself around the chase for money which is a really bad way to live if you look at ants.They take care of each other.We let people go homeless and kill themselves because they are made to feel ashamed if they can’t find a job, most of which are as demeaning as running on a treadmill in the rat race.

In this book, I’m past all that.I’ve seen Gary Null’s documentary about poverty in America.I listen to the activists on PRN (Progressive Radio Network) sometimes.It’s hidden but it’s real.Capitalist America cannot show the true state of poverty, hard times and homelessness on TV because they’re all about advertising and sales to people with money.Most industries have relocated to other nations.I’m not questioning if America is being trashed.I accept it as fact.It’s a way for the few elitists to control large numbers of people but I don’t deal with that here.This book is about information to help you if you’re low on money.The nine books are as follows:

Book 1. Money Philosophy Guide: Respect it, Save it, Don’t Buy Useless Stuff You Don’t Need
Book 2. Frugal Lifestyle-Simple Living Guide
Book 3. Frugal Food & Recipe Guide
Book 4. Social Assistance, Charity & Social Security Guide
Book 5. Free Stuff Guide: Coupons, Unclaimed Assets & Legal Services
Book 6. Auctions, Flea Markets, Garage Sales, Ebay & Online Classified Ads
Book 7. Free & Low-Cost Medical Care & Drugs
Book 8. Budget-Bargain Travel Guide
Book 9. Wise Consumer Guide: Research Products, Complain if Ripped-Off

Less than one percent of people get rich quick with some gimmick or idea but looking at modern society, many people think they’ll get rich by suddenly becoming a pop star, a model, winning the lottery, creating some gimmick like a new purse line, fashion line, etc. or something like that.

Nothing much has changed since your grandfather’s time.Get real.Live in the real world.Don’t fall for the glitter on TV and on the internet.

When polled about their biggest mistake in money management, most people say they should have started saving money and investing it in the stock market when they were younger.The smartest thing most people say they did was save money and invest it in stocks and funds.

Almost all middle-aged, middle class investors will tell you to hold no debt beyond your mortgage.

Don’t buy a new car, it’s a waste of money.Buy used.

If you can’t afford something, don’t buy it rather than go into debt for it.

Save, save, save.

There are a few basic facts of money everybody should know.Firstly, nobody has a more vested interest in your money than you which is why you should trust absolutely no one when it comes to your money, either lending it, letting them know where you keep it or so-called professionals “managing” it.

Unless they have insider knowledge, nobody has a crystal ball on the market.The best you and anyone else can do are educated guesses.Everybody is on the same level playing field.

Everybody has to deal with money.You can either be smart, learn about it or be stupid and lose a little here, a little there which ain’t a big deal if you’re rich but the thing is that most of us ain’t rich.

Know what your assets are and your debts.Eliminate debt.Don’t keep your assets spread too thin.แม้จะมีสิ่งที่หลายคนเชื่อมั่นว่าการรวมเงินกู้นักศึกษาไม่จำต้องต้องรอจนกว่าหลังจากที่พิทยาลัย ในความเป็นจริงมีค่ามากมายที่ได้รับการสานต่อในขณะที่คุณยังดำรงในโรงเรียน รวมเงินให้สินเชื่อนักศึกษาขณะที่อยู่ในพิทยาคารสามารถหดหายหนี้ก่อนที่คุณจะเริ่มทำในการชำระหนี้ ว่า แต่เป็นเพียงจุดกำเนิดการเริ่มต้นต่อไปเปิดเปิงสมุดบัญชีที่มีแต้มต่ำสุดจะอยู่ปกติ ตลอดชีวิตของเด็กนักเรียนของเขาซึ่งจะจัดแจงขึ้นจนถึงวันที่ 8 เงินให้ยืมแก่จ่ายด้วยว่าการศึกษาของพวกเขา แต่ละเหล่านี้จะบอกเป็นบัญ​​ชีที่แยกต่างหากมีการจ่ายดอกเบี้ยของตัวเองและเงินต้น โดยรวมคุณปิดรายการไปหนึ่งบัญชี ดังนั้นแทนที่จะ 8 บัญชีเปิดคุณมีหนึ่ง สิทธิ์นี้จะไม่ช่วยให้คุณมีคุณสมบัติเป็นจุดท้ายที่สุดที่ต้องพึงระวังกับการปรับเปลี่ยนที่อยู่อีเมลของคุณหรือยัก หนึ่งหรือสองตัวพิมพ์ผิดหรือเลว, ทิศทางที่ไม่ถูกต้องของอีเมลและผู้ให้กู้สามารถทำให้คุณให้ในราคา คุณอาจเสียส่วนลดหรือจ่ายค่าพร่ำเพรื่อ ดังนั้นจึงไม่รู้ของ หุ้นส่วน ใด ๆ ที่มีอย่างเคร่งเพื่อกระทำร่วมกับมึงผ่านทางอีเมล์


Tag Hard Times Superbook 9 Books to Help Deal with Poverty & Money Problems: Hard Times Superbook 9 Books to Help Deal with Poverty & Money Problems,เรื่อง , รีวิว , Hard Times Superbook 9 Books to Help Deal with Poverty & Money Problems