Review Living Without Money: Why and How to Live Without Money (or at Least With a Lot Less Money)
แม้จะมีสิ่งที่หลายคนไว้ใจว่าการรวมเงินกู้ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องต้องรอจนกว่าหลังจากที่สถาบันอุดมศึกษา ในความเป็นจริงมีผลดีมากมายที่ได้รับการสืบทอดในขณะที่คุณยังคงไว้ในโรงเรียน รวมเงินให้สินเชื่อนักเรียนขณะที่อยู่ในวิทยาคารสามารถดึงลงหนี้ก่อนที่คุณจะบุกเบิกในการชำระหนี้ ว่า แต่เป็นเพียงแหล่งกำเนิดการเริ่มต้นต่อไปเปิดเผยรายการที่มีคะแนนต่ำสุดจะอยู่โดยปกติ ตลอดชีวิตของผู้เรียนของเขาซึ่งจะจัดขึ้นจนถึงวันที่ 8 เงินให้ยืมแก่จ่ายเพราะการศึกษาของเขาทั้งหลาย แต่ละเหล่านี้จะแสดงเป็นบัญ​​ชีที่แยกต่างหากมีการจ่ายดอกเบี้ยของตัวเองและเงินต้น โดยรวมคุณปิดบ/ชไปหนึ่งบัญชี ดังนั้นแทนที่จะ 8 บัญชีเปิดคุณมีหนึ่ง อำนาจนี้จะไม่ช่วยให้คุณมีสรรพคุณเป็นจุดทีหลังที่ต้องระวังระไวกับการแปรผันที่อยู่อีเมลของคุณหรือขน หนึ่งหรือสองตัวหนังสือผิดหรือเลว, ทิศทางที่มิชอบของอีเมลและผู้ให้กู้สามารถทำให้คุณแจกในราคา คุณอาจสูญเสียส่วนลดหรือจ่ายค่าบ่อยเกิน โดยเหตุนั้นจึงไม่รู้ของ หุ้นส่วน ใด ๆ ที่มีอย่างเด็ดเดี่ยวเพื่อทำการทำงานร่วมกับแกผ่านทางอีเมล์การลงทุนมาพร้อมทั้งกับภัยของตัวเองและถ้าคุณพร้อมที่จะรับการเสี่ยงนั้นมีไหนอย่างที่สามารถให้คุณไกลลิบจากการบรรลุความตั้งใจทางไฟแนนซ์ของคุณ หากคุณมีการกระเหม็ดกระแหม่ที่ดีหรือมีเมทนีดลเพียงมีโชคลาภแล้วก็ถึงฤกษ์ที่คุณอย่างแท้จริงดูเค้าเงื่อนการลงทุนเปิดเผยให้คุณ บางส่วนของโอกาสการลงทุนที่คุณอย่างเอาเป็นเอาตายสามารถตรวจสอบมีดังนี้:


Living Without Money: Why and How to Live Without Money (or at Least With a Lot Less Money) Description

If you’re ready to learn how to decrease your dependency on money, then this book is for you!

Read on your PC, Mac, smart phone, tablet, or Kindle device.

There’s an inverse relationship between having more and needing less that dictates the quality of life a person can experience. For example, if all other variables remain static, and all of a sudden you have more of something – let’s say money for example – then you’re better off, right? And conversely, if all other variables remain static, and all of a sudden you need less money, then you’re also better off. So assuming you want to be better off, it’s a good objective to either increase your financial wealth, or decrease your dependency on money.

But let’s take this one step further… Are these two concepts truly equal? Financially speaking, the answer would be “yes.” But in terms of gaining happiness, the answer is a loud and resounding “NO!” Time and time again, we see people join the “rat race” and work to the bone for more money, and once they get it: firstly, it’s never enough and they always want more, and secondly, it becomes a full time job just to protect what they’ve managed to accumulate. Happiness is never achieved this way, and that’s a guarantee!

So what’s a much simpler, better way that can actually lead to true and lasting happiness? That’s right, needing less! In this book, I have included everything you need to know about living on less money and adopting a minimalist mentality. So if you’re ready to reduce your dependency on money, then download this book now and let’s get started!

Here Is A Preview Of What You’ll Learn…

  • The Dichotomy of Wealth Groups
  • Understanding Minimalism and Money
  • Distinguishing Your Wants vs. Your Needs
  • How to Dramatically Cut Costs
  • Tips for Avoiding Temptation
  • How to Make use of Automatic Savings
  • Much, much more!

Download your copy today!


Product Tag Living Without Money: Why and How to Live Without Money (or at Least With a Lot Less Money): Living Without Money: Why and How to Live Without Money (or at Least With a Lot Less Money),Review , แนะนำ , Living Without Money: Why and How to Live Without Money (or at Least With a Lot Less Money)