Review Why Didn’t They Teach Me This in School?: 99 Personal Money Management Principles to Live By
การควบรวมกิจการเงินกู้นักศึกษา ล่าสุด มันเป็นเท็จจริงว่าเกือบอรรธของผู้เรียนทุกคนเรียนจบที่มีระดับของหนี้เงินกู้นักเรียน หนี้เฉลี่ยของ $ 20,000 มุ่งเน้นไปที่ นั่นคือหมู่ชนทั้งหมดของคนวัยรุ่นที่มีหนี้ที่แรงและการศึกษาเล่าเรียนเกี่ยวกับวิธีการจัดการกับมัน ส่วนใหญ่ไม่ทราบ แต่ความจริงก็คือว่าหลายนักเรียนเหล่านี้จะได้พบกับการรวมเงินให้กู้ยืมและที่สถานศึกษาเป็นจุดท้ายที่สะสางหนี้ของคุณจะปันส่วนเครดิต เมื่อคะแนนของคุณจะคิดการเล่าของบันทึกที่มี หุ้นส่วน สังเกตหนี้ของคุณในการตรวจสอบเมื่อเทียบกับเครดิตที่มีวงเงินที่ใช้ เมื่อคุณมีความไว้วางใจมากขึ้นมี แต่ใช้งานน้อย (เช่นเมื่อคุณรวมหนี้เงินกู้นักเรียน) หลังจากกรณีที่มีคะแนนที่สูงขึ้น อย่างนั้นถ้าไม่มีสาเหตุอย่างอื่นให้พิจารณาที่จะช่วยให้การรวมคะแนนเงินเชื่อของคุณเป็นจุดในบั้นปลายที่ต้องระวังระไวกับการปรับเปลี่ยนที่อยู่อีเมลของคุณหรือย้ายถิ่น หนึ่งหรือสองตัวอักษรผิดหรือเลว, แนวที่ไม่ดีของอีเมลและผู้ให้กู้สามารถทำให้คุณปันออกในราคา คุณอาจเสียส่วนลดหรือจ่ายค่ามากเกินไป เพราะฉะนี้จึงไม่รู้ของ กองกลาง ใด ๆ ที่มีอย่างเคร่งครัดเพื่อลงมือร่วมกับเจ้าผ่านทางอีเมล์

Why Didn’t They Teach Me This in School?: 99 Personal Money Management Principles to Live By Description

Bestselling 5 Star Graduation Gift for both College and High School grads! Why do high schools and colleges require students to take courses in English, math and science, yet have absolutely no requirements for students to learn about personal money management?Why Didn’t They Teach Me This in School? 99 Personal Money Management Lessons to Live By was initially developed by the author to pass on to his five children as they entered adulthood. As it developed, the author realized that personal money management skills were rarely taught in high schools, colleges and even in MBA programs. Unfortunately, books on the subject tend to be complicated, lengthy reads. The book includes eight important lessons focusing on 99 principles that will quickly and memorably enhance any individual’s money management acumen. Unlike many of the personal money management books out there, this book is a quick, easily digested read that focuses more on the qualitative side than the quantitative side of personal money management. The principles are not from a text book. Rather, they are practical principles learned by the author as he navigated through his financial life. Many are unorthodox in order to be memorable and provoke deeper thought by the reader.Not only an excellent graduation gift for high school and college students but also a great read for any adult! ALSO AVAILABLE IN SPANISH – “POR QUE NO ME ENSENARON ESTO EN LA ESCUELA?”คิดค้นเงินรายได้ด้วยทรัพย์สมบัติไม่ได้เป็นเรื่องกล้วยๆมากถ้าคุณไม่ได้มีเป้าหมายทางการเงินที่ประจักษ์ในทำเล ความตั้งใจทางการเงินที่หนักแน่นและถ่องแท้ชี้ช่องทางคุณในการเลือกสรรทีเด็ดที่เหมาะสมว่าในทำไปทำมาจะนำไปสู่​​การงอกงามในผลตอบแทนการลงเงินของคุณ เห็นได้ชัดว่าเงินที่เย้ายวนใจเงิน แต่การขีดเส้นครั้งและโดเมนของการให้ทุนมีบทบาทประธานมาก


Product Tag Why Didn’t They Teach Me This in School?: 99 Personal Money Management Principles to Live By: Why Didn’t They Teach Me This in School?: 99 Personal Money Management Principles to Live By,Review , เรื่อง , Why Didn’t They Teach Me This in School?: 99 Personal Money Management Principles to Live By